ANCHETĂ | Complexul Sportiv Tractorul Braşov, bătaia de joc a unor interese ascunse. Lidl România a dărâmat o sală de jocuri sportive cu autorizaţie de la Primăria Braşov, dar susţine că nu a dobândit o bază sportivă. Episodul 7

3 sep 2019 13392 afişări Special
ANCHETĂ | Complexul Sportiv Tractorul Braşov, bătaia de joc a unor interese ascunse. Lidl România a dărâmat o sală de jocuri sportive cu autorizaţie de la Primăria Braşov, dar susţine că nu a dobândit o bază sportivă. Episodul 7
GALERIE (3 de imagini) VEZI GALERIA

ProSport scoate la iveală noi detalii şocante din cazul „desfiinţarea Complexului Sportiv Tractorul Braşov (devenit Forex Braşov din 2004)”. Amănunte care sunt într-o totală contradicţie cu legea! IMMO Holding, actuala Lidl România, a cumpărat o suprafaţă de peste 7000 mp, pe care se afla inclusiv o sală de sport. Proprietarul susţine însă că nu a dobândit în proprietate o bază sportivă! Dar a dărâmat o sală sportivă, în baza unei autorizaţii emise de Primăria Braşov. Să le luăm pe rând.

Complexul Sportiv Tractorul Braşov a fost întins în anii 80 pe o suprafaţă de 42.000 mp. Uzina Tractotul a făcut ulterior nişte dezmembrări. A construit o hală de producţie pe locul unui teren de antrenament. Mai târziu a vândut şi o clădire în care se aflau birourile clubului, cantina, sala de protocol şi centrala termică la parter, sala de gimnastică şi de scrimă la etajul 1, iar deasupra hotelul pentru sportivi. În 2002, când Nicolae Ţucunel a câştigat licitaţia pentru cumpărarea Complexului Sportiv Tractorul, baza sportivă mai avea încă o suprafaţă însemnată, adică 30.601,7 mp.

În urmă cu 5 ani şi jumătate, mai exact la data de 7 februarie 2014, suprafaţa a fost dezmembrată în două loturi, unul de 22.741,70 mp (lotul care a şi făcut obiectul Hotărârii de Guvern pentru desfiinţarea bazei sportive) şi altul de o suprafaţă de 7,860 mp. Pe suprafaţa lotului II erau amplasată fosta sală de sport, sala de box, terenul de volei şi două terenuri de tenis, conform unui ortofotoplanului anexat în nota de fundamentare care a ajuns pe masa Guvernului.

Suprafaţa lotului 2 a făcut ulterior obiectul unui contract de vânzare-cumpărare în favoarea firmei SC IMMO Holding SRL Bucureşti. Dezmembrarea s-a făcut în 2014, la aproape 8 ani distanţă din momentul în care Nicolae Ţucunel a vândut sala de sport plus terenurile de volei, tenis, sala de box, etc. La scurt timp, acolo a „crescut” un magazin Lidl!

La sala de sport care s-a dărâmat, eu nu am avut niciun amestec! Am fost chiriaş acolo 7 ani de zile fără 2 luni. Din 2006 şi până în 31 august 2013, am toate documentele, în care am plătit chirie lună de lună. Impresia publică a fost că eu am avut în proprietate şi acea sală de sport”, ne-a declarat proprietarul CS Forex (ex-Tractorul Braşov) într-un interviu pentru ProSport.

Citeşte şi: Interviu cu personajul cheie din „afacerea Tractorul”. 

Nicolae Ţucunel ne-a mărturisit că în 2006, când a vândut acea suprafaţă de 7,860 mp cu sala de jocuri plus celelalte anexe, a întocmit contractul cu un cetăţean german. Acesta a fost însoţit de un traducător şi un avocat.

  • Care este legătura între Lidl România şi IMMO Holding, societatea menţionată inclusiv în nota de fundamentare ajunsă la Guvern?
  • Cine a aprobat demolarea Sălii sportive?
  • A existat o Hotărâre de Guvern pentru schimbarea destinaţiei bazei sportive? S-a construit o altă bază sportivă similara celei construite, conform Legii 69/2000 a Educaţiei Fizice şi Sportului?

Toate aceste întrebări ne-au condus către... Lidl România! Către compania retailer care a construit un magazin pe locul fostei săli de sport. Ce am aflat?

„IMMO Holding este actuala Lidl Romania SCS, ca urmare a schimbării denumirii companiei”, a fost prima informaţie furnizată de Lidl.   

Compania a confirmat informaţia că a cumpărat în 2007 un teren de aproximativ 7.000 mp şi construcţiile existente pe acesta. Dar, stupefiant. „În baza contractului de vânzare-cumpărare semnat cu FOREX SRL, IMMO HOLDING nu a dobândit în proprietate o bază sportivă, aceasta (actualul teren de fotbal) rămânând în patrimoniul FOREX SRL, care a deţinut si deţine în proprietate în continuare Complexul sportiv Tractorul (FOREX). Totodată, activul achiziţionat în 2007 de IMMO HOLDING aparţinea unei societăţi comerciale, respectiv FOREX S.R.L”, ne-a relatat compania.

Societatea IMMO Holding, actuala Lidl România, nu a dobândit o bază sportivă, dar a dărâmat o sală de jocuri sportive în 2014! Totul cu acordul Primăriei Braşov, care a eliberat autorizaţia. „La data semnării contractului de vânzare-cumpărare, vânzătorul a garantat că asupra imobilului nu există sarcini de nicio natură şi nu există obligaţii faţă de autorităţile/ instituţiile publice. Mai mult, la data emiterii certificatului de urbanism sau a autorizaţiei de desfiinţare a construcţiei dobândite în urma contractului de vânzare cumpărare semnat cu FOREX SRL, nu s-a impus în sarcina LIDL obligaţia de a construi vreo bază sportivă, întrucât baza sportivă era în proprietatea societăţii vânzătoare FOREX S.R.L. Demolarea a fost realizată în baza autorizaţiei de desfiinţare nr. 819/29.10.2010 emisă de către Primăria Municipiului Braşov”.

Aşadar, conform argumentării Lidl România, suprafaţa de 7.860 mp, cu sală de sport, sala de box, terenul de volei şi două terenuri de tenis, NU reprezenta de fapt o bază sportivă!!!

Undeva s-a produs un scurtcircuit, în contradicţie cu legea, iar Lidl România, Nicolae Ţucunel şi Primăria Braşov ar trebui să vină cu mai multe clarificări!

Dar să vedem ce spune, printre altele, şi Legea 69/2000 a Educaţiei Fizice şi Sportului:

ART. 18

(1) Ministerul Tineretului şi Sportului se organizează şi funcţionează potrivit legii şi are următoarele atribuţii principale în domeniul sportului:

…………………………..

f) administrează patrimoniul din domeniul public şi domeniul privat al statului, încredinţat Agenţiei Naţionale pentru Sport;

g) supraveghează menţinerea destinaţiei bazelor sportive din domeniul public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi a celor care au aparţinut domeniului public şi au intrat în circuitul privat după 1989;

g^1) supraveghează menţinerea destinaţiei bazelor şi/sau instalaţiilor sportive care au aparţinut domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale şi care, ulterior, au fost dobândite ca active patrimoniale destinate activităţii sportive sau vândute către societăţile comerciale;

CONCLUZIE:Ministerul Tineretului şi Sportului NU a supravegheat menţinerea destinaţiei bazelor sportive. Mai mult, în nota de fundamentare înaintată Guvernului, doar aminteşte tangenţial de IMMO Holding şi specifică ”nu face obiectul prezentării actului normativ”. MTS a fost preocupată de a promova proiectul pentru desfiinţarea Complexului Sportiv Forex (ex-Tractorul), dar nu a fost preocupată în niciun moment să vadă dacă tot ce s-a întâmplat pe restul suprafeţei de peste 7.000 mp, care a aparţinut sportului, lucrurile s-au derulat conform legii. A acceptat cu bună ştiinţă ca toate aceste lucruri să treacă neobservate.

Cap II Direcţiile pentru tineret şi sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti

ART. 20

.......................................... 

d) elaborează şi aduc la îndeplinire, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, planurile de construire şi de îmbunătăţire a bazelor şi instalaţiilor sportive, în vederea dezvoltării sportului în general şi a sportului de performanţă în teritoriu, finanţează unele programe speciale pentru sportivi, secţii sau echipe din raza administrativ-teritorială;

i) supraveghează menţinerea destinaţiei bazelor sportive din domeniul public sau privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi a celor care au aparţinut domeniului public şi au intrat în circuitul privat.

CONCLUZIE: DJST NU a supravegheat menţinerea destinaţiei bazelor sportive din domeniul public sau privat al statului. Mai mult, la solicitatea colegului Octavian Pescaru a unor informaţii despre Complexul Sportiv Tractorul Braşov, DJST a oferit răspunsul: ”DJST nu are în administrare nicio bază sportivă, atribuţiile în acest domeniu rezumându-se doar la evidenţa acestora. Totodată, vă comunicăm că instituţia noastră nu a dat nici un aviz pentru demolarea sălii Forex/Tractorul şi nici nu are cunoştinţă de vreun aviz dat de către MTS în acest sens”. Chiar nu a văzut, nu a auzit DJST Braşov că în Tractorul s-a dărâmat o sală de jocuri?

ART. 28

3) Pentru înstrăinarea bazelor sportive realizate pe terenuri concesionate în scopuri exclusiv sportive sau pentru schimbarea destinaţiei acestora este necesar acordul Ministerului Tineretului şi Sportului.

CONCLUZIE. Evident, MTS nu şi-a dat acordul pentru schimbarea destinaţiei celor peste 7.000 mp. Lidl România susţine că nu a dobândit o bază sportivă

ART. 33

Înstrăinarea bazelor sportive sau a instalaţiilor destinate practicării sportului, aflate în proprietatea societăţii comerciale sportive pe acţiuni, se face în condiţiile legii, fără schimbarea destinaţiei sportive.

CONCLUZIE: Pe locul fostei săli de jocuri sportive şi a anexelor există azi un supermarket Lidl şi o parcare. Dacă slalomul printre rafturi înseamnă tot sport...

Art. 78

1 (1) Autorităţile administraţiei publice şi societăţile comerciale care au dobândit sau deţin baze şi/sau instalaţii sportive sunt obligate să păstreze destinaţia acestora şi să le menţină în stare de funcţionare.

(2) Proprietarii bazelor sportive menţionate la alin. (1) au obligaţia ca în termen de 60 de zile de la obţinerea titlului de proprietate să urmeze procedura de înscriere în cartea funciară, cu menţiunea expresă că proprietatea este o bază sau o instalaţie sportivă.

CONCLUZIE: Faptele indică mai degrabă că s-a urmărit degradarea bazei sportive, astfel încât să se ajungă în acest punct, al demolărilor şi al desfiinţării. Am relatat în episoadele trecute faptul că în zona au luat amploare afacerile imobiliare.

Art. 79

(1) Schimbarea destinaţiei sau desfiinţarea unor baze sportive aparţinând domeniului public ori privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale se va putea face numai prin hotărâre a Guvernului şi cu construirea prealabilă a altor baze sportive similare celor desfiinţate.

Prin excepţie de la alin. (1), desfiinţarea unor baze sportive aparţinând domeniului public ori privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale se poate face numai prin hotărâre a Guvernului, cu condiţia ca autorităţile administraţiei publice să aprobe în prealabil, în condiţiile legii, documentaţiile tehnico-economice aferente unor obiective de investiţii destinate educaţiei fizice şi sportului, care vor fi construite pe acelaşi amplasament.

 (2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi societăţilor comerciale care deţin active patrimoniale destinate activităţii sportive ce au aparţinut statului.

CONCLUZIE: Lidl România nu a construit o altă sală de jocuri sportive. Sportul a fost doar bătaia de joc a unor intersese ascunse

Aşadar, există mulţi factori responsabili pentru faptul că baza sportivă a fost rasă de pe hartă, MTS, DJST, Primăria Braşov, companiile care au încheiat tranzacţia pentru acel teren de peste 7.000 mp cu sală de jocuri inclusă, etc. Pentru că sportului i s-a luat şi nu i s-a oferit nimic în schimb! Bine, Primăria Braşov a demolat şi un stadion de ani de zile şi nimeni nu spune nimic, funcţionează foarte bine alte politici.

Fostul mare patinator Marius Negrea a vorbit despre: ”Toate oraşele mari au câte ceva, aeroport, stadioane moderne, săli polivalente. Braşovul a ajuns un oraş de cârciumi şi hoteluri”.

Legenda vie a fostbalului braşovean, Alexandru Andraşi, a evidenţial la rândul lui: „Nu mai avem terenuri, nu mai putem practica fotbalul”. Pe locul unui fost mare stadion azi a ajuns să se ţină Berarul!”.

În tot acest context este interesant şi alt detaliu. Înainte ca Lidl să ridice magazinul pe locul fostei săli de jocuri sportive, acesta a funcţionat peste drum, chiar lângă actualul parc Tractorul. Iniţial, a fost vorba de un magazin PLUS (în 2010, Lidl a cumpărat reţeaua PLUS).

Pentru a se construi acest PLUS, primaria Braşov a ras de pe faţa pământului jumătate din părculeţul aflat în interiorul străzii Turnului, care e o stradă cumva circulară. După demolarea Sălii Tractorul, Lidl s-a mutat pe amplasamentul sălii. Care să fi fost ”combinaţiile”? Să fi avut oare legătură cu anumite alegeri locale din 2008?

Versiune selectată: mobil / standard

Citarea se poate face în limita a 250 de semne. Nici o instituţie sau persoană (site-uri, instituţii mass-media, firme de monitorizare) nu poate reproduce integral scrierile publicistice purtătoare de Drepturi de Autor fără acordul S.C. WEB EDITING DEVELOPMENT SRL.